Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 115 wyników:

Fotografia nr 1. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 2. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 4. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 5. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 6. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 7. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 8. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 9. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 10. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 11. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 18. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 12. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 13. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 14. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 15. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 16. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 17. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 19. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 20. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 21. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 22. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 23. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 24. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 25. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 26. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 27. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografia nr 28. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 11 Ryssonek Wystawić się maiącey Jatek Rzeźnickich i Piekarskich drewnnianych z Gątamy pokryte... na Palnie Sytuacyjnego pod Litt A osnatczone w Rynku Miasta Bially,C. Trautsolt, 188 r.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 12 Plan Sytuacyjny Rynku Miasta Białły, w którym dom nr 2 znajduje się/10 marzec 1849. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 13 Widok centrum miasta od pd. znad dopływu Białki, fot. J.Szandomirski, 1984. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 14 Widok miasta od pn.-zachodu znad rzeki Białki fot. J.Szandomirski,1984. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 15 Widok miasta znad rzeki od pn.-zachodu, II wojna światowa w zbiorach Zakładu Architektury Polskiej P.W.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 16 Widok miasta znad rzeki Białki 1946 fot.Z.Msuiałek. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 17 Ulica Zjednoczenia od pd.-zach. fot.A.Jankiewicz,1984. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 18 Ulica Zjednopczenia, dom nr 16 fot.A.Jankiewicz 1984. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 19 Młyn, ul. Zjednoczenia Fot.A.Jankiewicz, 1984. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 20 ul. Zjednoczenia, dom nr 6 Fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 21 ul. Zjednoczenia, dom nr 4 Fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 23 ul. Zjednoczenia, dom nr 5, od tyłu Fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 24 ul.Kościuszki w kier. ul. Żymierskiego Fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie 22 ul. Zjednoczenia, dom nr 5 Fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 25 ul. Żymierskiego, strona parzysta od domu nr 4 w kier. l. pl. Wolnosci Fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 26 ul. Żymierskiego, dom z podcieniami Fot.F.Piaścik. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 27 ul.Żymierskiego, strona parzysta, widok w kier.pl. Wolności Fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 28 ul.Żymierskiego, strona parzysta, domy mieszk.nr 22-26 Fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 29 ul.Żymierskiego, strona parzysta, domy od nr 18 do 24, od tyłu Fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 30 ul.Żymierskiego, strona nieparzysta, domy od nr 17 w kier.pd. Fot.J.Szandomirski . fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 31 ul.Żymierskiego, strona nieparzysta, w kier.pl.Wolności Fot.A.Jankiewicz . fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 32 Zbieg ulic Zjednoczenia i Kościuszki Fot.J.Szandomirski . fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 33 ul.Żymierskiego, strona nieparzysta od ul. Zjednoczenia fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 34 Wiejski Dom Handlowy,ul. Mickiewicza,strona nieparzysta Fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie 35 ul.Mickiewicza w kier.pl.Wolności Fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie 36 ul.Mickiewicza, dom nr 15 Fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie 37 ul.Mickiewicza nr 13 i 15 Fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie 38 ul.Zakątna , widok od pn.-zach. Fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie 39 ul.Mickiewicza, strona parzysta od domu nr 8 w kier.pl.Wolności Fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie 40 ul.Mickiewicza,str.nieparzysta od nr 11 w kier.pl.Wolności Fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie 41 Dawny Ratusz,pl.Wolności, sprzed 1939. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie 42 pn.-zach.pierzeja pl.Wolności od nr 43 Fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie 43 Rynek, domy nr 40,39, 1946. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie 44 domy mieszkalne pl.Wolności nr 39 i nr 40 Fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 45 pn. narożnik pl.Wolności fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 46 Rynek,domy nr 27,26,1946 fot. Z.Musiałek. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 47 domy mieszkalne pl.Wolności 26 i 27 fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 48 pn.-wsch.pierzeja pl.Wolności, domy nr 5,24,22 od tyłu fot.A.Jankowicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 49 pl.Wolności, narożnik wschodni fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 50 pl.Wolności, pierzeja pn.=wsch., od ul.Kościelnej fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 51 widok pl. Wolności z ul.Kościelnej fot.J.Szandomirski . fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 52 narożnik pl.Wolności i ul.Kościelnej fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 53 pl.Wolności,domy nr 15 i 18 fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 54 Rynek, pierzeja pd.-wsch. 1946 fot.Musiałek. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 55 Rynek, dom 15 od tyłu, 1946. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 58 pl.Wolności, dom mieszkalny pl.Wolności 1fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 56 pl.Wolności, strona pd.-wsch. fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 59 Kino przedwiośnie, d.remiza strażacka fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 64 domy przy ul.Wolności nr 36-39 od tyłu fot.J.sZANDOMIRSKI. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 63 domy mieszkalne ul. Gęsia nr 15 i 17 fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 57 pl.Wolności nr 10 i 11 fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 62 ul. Gęsia, strona nieparzysta fot. Z.Musiałek. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 60 pl.Wolności, narożnik zachodni fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 61 ul.Gęsia w strone ul. Żymierskiego fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 65 ul.Brukowa od ul.Narutowicza fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 66 ul.Brukowa, strona nieparzysta od nr 9 w kier.ul.Gęsiej fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 67 ul.Szeroka,widok od ul.Brukowej fot.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 68 ul.Szeroka, stronanieparzysta, 1946. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 69 ul. Szeroka, strona nieparzysta, 1946 fot. Z.Musiałek. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 70 ul.Szeroka, dom mieszkalny nr 3 fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 71 wschodni narożnik pl.Wolności, II wojna światowa ze zbiorów Zakładu Architektury Polskiej P.W.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 72 pl.Wolności, narożnik ul.Mickiewicza i Kościelnej fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 73 Brama kościoła parafialnego św.Wojciecha, II wojna światowa ze zbiorów Zakładu Architekstury Polskiej P.W.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 74 Kościół parafialny św.Wojciecha, widok od zach.,brama fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie.76 Kościół parafialny,elewacja pn. od pn.zach. fragment drewnianej dzwonnicy fot.J.Dziekoński. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. plan kościoła parafialnego, wg. pomiarów J.Dziekańskiego narysopwał Z.Mączeński. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 79 Widok na kościół par.sw.Wojciecha, II wojna światowa ze zbiorów Zakładu Architektury Polskiej P.W. . fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 77 Kościół parafialny, elewacja pd. fot.J.Dziekoński. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 80 Kościół parafialny św.Wopjciecha, od pn.wsch. Fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie.85 Plebania drewniana, ul.Kościelna fot.Zajczyk,sprzed 1939. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie.83 Kościół parafialny św.Wojciecha, nagrobek Aleksandra Leszczyńskiego, właściciela dóbr Biała fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie.84 pierzeja pd.pl.Kościelnego w kier.pl.Wolności fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie.82 Kościół parafialny św.Wojciecha,widok na prezbiterium fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie.81 Kościół parafialny św.Wojciecha, widok od pd.zach. fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 92 pałac, widok od pn. wsch. ze zbiorów Zakładu Architektury Polskiej P.W.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 94 pałac i zespół przemysłowy od pd. fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 91 pałac, widok od pd.wsch. fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 95 Bożnica, fasada,widok od rynku fot.Zajczyk. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie. 93 pałac, elewacja wschodnia fot.J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie.97 pl.Wolności, straż pożarna, d.bożnica fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie.100 Dawny cmentarz żydowski, widok na pd. fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie.99 straż pożarna, d.bożnica przy pl.Wolności od pd.fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie.96 Bożnica, wnętrze fot.Zajczyk. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie.98 Bożnica, strona pd.zach. fot.Zajczyk. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie.101 Cmentarz żydowski, nagrobek fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie.102 Cmentarz - kaplica rodziny Leszczyńskich, front fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie.103 Cmentarz, kaplica grobowa Leszczyńskich od pd. fot.A.Jankiewicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Studium 1984. Fotografie.104 Stacja kolejki wąskotorowej od pd.wsch. J.Szandomirski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.